คลังเก็บหมวดหมู่: เที่ยวชมเมือง

ไต้หวัน SUPER PROMOTION 4D 3N (GE)

รายการทัวร์ : ไต้หวัน SUPER PROMOTION 4D 3N รหัสทัวร์      : GE 4 วัน 3 คืน ประเทศ      : TAIWAN ระยะเวลา    : 4 D 3 N สายการบิน  : Trance Asia วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – ไต้หวัน 17.30 น. : สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข้อมูลทั่วไปไต้หวัน, ช้อปปิ้งไต้หวัน, ตลาดไนท์มาร์เก็ต, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์อัพเดทล่าสุด, ทัวร์ไต้หวัน, รวมทัวร์ไต้หวันทั้งหมด, รูปภาพไต้หวัน, สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน, เทศกาลไต้หวัน, เที่ยวชมเมือง, แหล่งช้อปปิ้งอื่นๆ, โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน | ติดป้ายกำกับ , , , , | แสดงความเห็น

อี๋หลัน

อี๋หลัน อำเภอหนึ่งของไทเป ประเทศไต้หวัน ที่อี๋หลันแห่งนี้นั้นอุดมไปด้วยต้นไม้ที่มีชื่อเสียงมากมายนานาพันธุ์ ล้อมรอบด้วยน้ำแร่ภูเขาสวยงาม

โพสท์ใน สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน, เที่ยวชมเมือง | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความเห็น

เจียวซี

เจียวซี ไต้หวัน เมืองเจียวซี นี้มีวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในเรื่องการลงแช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อน เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ปกครองโดยญี่ปุ่น ในช่วงเวลานั้นบ่อน้ำพุร้อนถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงไปแช่และอาบน้ำได้ จึงทำให้การแช่น้ำที่บ่อน้ำพุร้อนเป็นที่นิยมมากกว่าเดิม คนท้องถิ่นที่นี่ใช้น้ำแร่ในการรดผักมันจึงทำให้ผักอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ซึ่งเป็นอาหารจานพิเศษของเมืองเจียวซี แห่งนี้

โพสท์ใน สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน, เที่ยวชมเมือง | ติดป้ายกำกับ , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน

ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ท่าอากาศยานไต้หวัน เถาหยวน เดิมคือ ท่าอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก ท่าอากาศยานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ ที่นี่ยังเป็นท่าอากาศยานหลักของไชน่าแอร์ไลน์และอีวีเอแอร์

โพสท์ใน สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน, เที่ยวชมเมือง | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เถาหยวน

เถาหยวน เทศมณฑลเถาหยวน เป็นเทศมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐจีน หรือ ไต้หวัน เทศมณฑลเถาหยวนมีเมืองหลวงชื่อ เถาหยวนซิตี้ เถาหยวนเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวนถือเป็น หน้าต่างของประเทศไต้หวันสู่โลกภายนอก

โพสท์ใน สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน, เที่ยวชมเมือง | ติดป้ายกำกับ , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

จิ่วเฟิ่น

จิ่วเฟิ่น มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นนี้เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวันแล้ว ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย

โพสท์ใน สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน, เที่ยวชมเมือง | ติดป้ายกำกับ , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เหย่หลิ่ว

เหย่หลิ่ว ตั้งอยู่สุดของเกาะไต้หวัน ลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงที่เต็มไปด้วย โขดหินที่มีรูปทรงแปลกๆ และ งดงามมากเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งในรูปร่างที่แตกต่างกัน เช่น รองเท้าเทพธิดา เทียน ดอกเห็ด เต้าหู้รังผึ้ง และที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี”

โพสท์ใน สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน, เที่ยวชมเมือง | ติดป้ายกำกับ , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ไทจง

ไทจง เมืองไทจง เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของไต้หวัน ไทจงเป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจ การคมนาคม เป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน จะมีงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีคืองานทางพุทธศาสนาไต้หวัน จัดขึ้นที่วัดเป่าเจ๋เมืองไทจง และนอกจากนี้ ไทจงยังเป็นเมืองหนึ่งที่สะอาดเรียบร้อย มีการขนานนามว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวันอีกด้วย

โพสท์ใน สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน, เที่ยวชมเมือง | ติดป้ายกำกับ , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ไทเป

ไทเป มหานครไทเป เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน หรือ ไต้หวัน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดบน เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ เกาะไต้หวัน มีประชากรในปี คริสตศักราช 2005 จำนวน 2,619,022 คน ไทเป เป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของไต้หวัน เป็นที่ตั้งรัฐบาล และยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เครื่องหนัง จักรยานยนต์ และยังเป็นอู่ต่อเรือด้วย มหานครไทเป เป็นเขตปกครองตนเอง ขึ้นตรงต่อรัฐบาลสาธารณรัฐจีน เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร และพัทยาของประเทศไทย มหานครไทเปอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยมหานครซินเป่ย แต่มิใช่ส่วนหนึ่งของมหานครซินเป่ย

โพสท์ใน สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน, เที่ยวชมเมือง | ติดป้ายกำกับ , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รถไฟหัวจรวด ไต้หวัน

รถไฟหัวจรวด ไต้หวัน มีความเร็วถึง 300 กม./ต่อชั่วโมง สร้างด้วยการนำเทคโนโลยีของทั้งญี่ปุ่น เยอรมัน และอีก หลายๆ ประเทศมาประยุกต์ รถไฟความเร็วสูง ไต้หวันสั่งซื้อขบวนรถไฟจากญี่ปุ่น ความยาว 12 โบกี้ ใช้เครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูง วิ่งด้วยความเร็วปกติ 300 กม./ต่อชั่วโมง คนไต้หวันนิยมใช้รถไฟหัวจรวดในการเดินทางทาง เพราะว่ามันสามารถช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง และก็ทำให้มีเวลาเหลือพอไปทำหลายๆ กิจกรรมในชีวิตประจำวันอีกด้วย ในส่วนของตั๋วนั้น ก็จะมีระบุวันที่เดินทาง เวลาออกเดินทาง เวลาถึงที่หมาย ระบุไว้ให้อย่างชัดเจน

โพสท์ใน สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน, เที่ยวชมเมือง | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น